De SCORAD

- Deel A:

Is de getroffen oppervlakte in % van de lichaamsoppervlakte

(regel van 9)

 

- Deel B:

Is de intensiteit van het eczeem, evaluatie op basis van de

representatieve letsels, met een score van 0 tot 3 voor vijf basisletsels:

      - erytheem (roodheid)

      - oedeem /papels (verdikking)

      - excoriaties (wonden)

      - en een zesde parameter: huiddroogte (xerose).

 

- Deel C:

Functioneel effect –> evaluatie op een visuele schaal

      - pruritus (van 0 tot 10)

      - slaapstoornissen (van 0 tot 10)