Inleiding

Atopische Dermatitis

• De meest frequente chronische ziekte bij kinderen:

in al haar vormen

 

• Tussen 10% en 20% van de kinderen tussen 0 en 10 jaar, tot 17% tussen 0 en 3 jaar*

• Daarna daalt de prevalentie, maar blijft significant, zelfs op volwassen leeftijd (tussen 2 en 5%)*

 

• Stijgende prevalentie in industrielanden

 

• Grote invloed op de levenskwaliteit

   van het kind / van zijn familie

 

• Geassocieerd met andere atopische ziekten

   Astma, allergische rhinitis, allergische conjunctivitis, voedingsallergieën

 

*Frans onderzoek naar de prevalentie van AD. Poster JDP2012 Dermatology news december 2014